Boson Distribution SE

POMÁHAME ZVÝŠIŤ ENERGETICKÚ A ENVIRONMENTÁLNU EFEKTIVITU

V OHREVNÝCH A CHLADIACICH HYDRAULICKÝCH OKRUHOCH
v energetike pri výrobe a distribúcií energií
v priemyselnej výrobe
V OSTATNÝCH OKRUHOCH S PROCESNOU VODOU

25 rokov výskumu

Technológia HIPPOTRON

Boson Distribution SE | investície pre lepšiu budúcnosť
zníženie produkcie skleníkových plynov

zníženie spotreby fosílných palív

zníženie spotreby elektrickej energie
zníženie spotreby chemikálií na úpravu vody

zníženie produkcie emisií

ZNÍŽENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Boson Distribution SE | investície pre lepšiu budúcnosť

Inovatívne technológie

Princíp fungovania

Hippotron simuluje pôsobenie slnka na kvapaliny tak, ako sa to deje v prírode. Prúdiaca voda je vystavená pôsobeniu elektromagnetického vlnenia a impulzov v neionizačnom pásme zo sondy Hippotronu, pri ktorom dochádza ku zmenám v nadmolekulovej štruktúre vody a ovplyvňovaniu množstva a usporiadania vodíkových mostíkov.

Investície pre lepšiu budúcnosť

Crowdfunding

Je najnovší investičný nástroj, ako efektívne zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky pod dohľadom a reguláciou Českej národnej banky.

Podporte technológie a inovácie smerujúce k lepšej budúcnosti a investujte pomocou modernej a bezpečnej platformy EasyFunding.

Prenájom technológie

EuroCon Water

Dodávame know-how a komponenty pre nový druh technologického zariadenia EuroCon Water, ktoré zmení vlastnosti pitnej vody tak, že úplne nahradí barelovú a balenú vodu a zníži tým náklady firiem spojené s pitným režimom zamestnancov.

Boson Distribution SE | investície pre lepšiu budúcnosť

Zostante informovaný

Novinky

Boson Distribution SE | investície pre lepšiu budúcnosť

Aktuálne informácie

BOZON NEWS

Boson Distribution SE | investície pre lepšiu budúcnosť

Správy zo sveta vody

BOZON NEWS

Boson Distribution SE | investície pre lepšiu budúcnosť

Odborné publikácie

BOZON NEWS

Myslite ekologicky

Šetrite energiu a náklady